Vào trang quảng cáo.
Liên hệ Mr. Zi nếu bạn gặp vấn đề gì "khó khăn".
Chỉ những vấn đề khó khăn thôi nha.
Dễ quá đừng PM, phiền lắm.
Và nếu PM thì nói thẳng vào vấn đề chính
đừng vòng vo mất thời gian của nhau.
Thân!